Leon Kurtuldu; Ya Diğerleri?

2011-12-08 02:21:00

Antalya’da icra memurları tarafından haczedilen köpek, Mustafa Sarıgül’ün yardımıyla kurtuldu. Ancak İcra ve Hayvanları Koruma Kanunu'nun çelişmesi sebebiyle bu tür olaylar tekrar edebilir. Konuyu, HYHKD'den Burak Özgüner bianet’e değerlendirdi.

Antalya'da oturan turizmci Mürüvet Çetin kira borcunu ödeyemediği için, icra memurları Çetin'in Bulldog cinsi köpeği Leon'a el koymuştu. Bunun üzerine Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, borcu kapatıp haciz işlemini kaldırttı ve Leon ailesine teslim edildi.

Sarıgül'ün isteğiyle Antalya'ya gelen Hayvan Haklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Kahraman Eroğlu, ailenin borcu olan 5 bin 405 lirayı ödedi ve Leon'u Çetin'e teslim etti.

Leon yaklaşık beş gündür yediemin olarak veterinerde tutuluyordu.

Bu haczin sebebi İcra ve İflas Kanunu'yla  5199 numaralı Hayvanları Koruma Kanunu'nun çelişmesi.

Hayvanların Yaşam Haklarını Koruma Derneği'nden Burak Özgüner bianet'e, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 5. maddesinin 5. bendine göre böyle bir haciz işleminin mümkün olmadığını belirtti.

Hayvanları Koruma Kanunu'nun 5. maddesinin 5. bendi şöyle: "Ticarî amaç güdülmeden bilhassa ev ve bahçesi içerisinde bakılan ev ve süs hayvanları sahiplerinin borcundan dolayı haczedilemezler."

Kanunlardaki çelişki düzeltilmeli

Özgüner, "5199'a göre 'ev hayvanı' olarak tanımlanan bu hayvanın haczedilmesi, İcra Kanunu maddeleri varlığına rağmen kesinlikle hukuka aykırı. 5199'da böyle bir hüküm varken diğer kanunlarda hayvanın haczine olanak sağlayan maddeler varsa mevzuattaki bu çelişki, uyuşmazlık düzeltilmelidir" dedi.

Özgüner, kanunda bu denli kesin bir hüküm varken hayvanın haczinin düşünülemeyeceğini ifade ederek, "hayvanın sahibi" olarak görünen kişilerin de iptal davasının yanında ilgililer hakkında mevzuata muhalefetten suç duyurusunda bulunması gerektiğini sözlerine ekledi.

5199 hakkında Hayvanların Yaşam Haklarını Koruma Derneği şöyle diyor:

* Eski ve yeni yasaların hayvanlarla ilgili olumsuz hükümlerini sürdürmesi ve bu hükümler ile Hayvanları Koruma Kanunu arasında uyumun sağlanmamış olması nedeniyle yapılan "hayvan bulundurmayı engelleme" ve haciz girişimlerine karşı hayvanlar aleyhindeki mevcut hükümlerin değişmesi için çabalanmalı.

* 5199, çağdışı ve keyfî yoruma, zanna dayalı işleyen bir yasadır. Bu nedenle hayvanların ve hayvan korumacıların, hayvan hakları savunucularının hiçbir beklentisine yanıt olamıyor.

Özgüner, haczi haberlerden öğrenen Sarıgül'ün köpeği ailesine teslim etmek için adım atmasının olumlu olduğunu düşünüyor ama bir "keşke"yle beraber.

"Sarıgül'ün yaptığı köpek için önemli tabii ama keşke bununla birlikte hukuk mücadelesi konusunda hukuk müşavirlerini de seferber etseydi. Çünkü bu tarz girişimler olmadıkça hukuk dışı uygulamalar sürmeye devam edecek."

Kaynak: Bianet

0
0
0
Yorum Yaz