İBB'ye TEKRAR SORUYORUZ: 55 Yavru Köpeği Niye Öldürdünüz?!

2009-11-02 23:12:00
İBB'ye TEKRAR SORUYORUZ: 55 Yavru Köpeği Niye Öldürdünüz?! |  görsel 1

                                                                

O artık yaşamıyor. İBB'nin öldürdüklerinden sadece biri...


Bilgi Edinme Kanunu kapsamında İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü'ne yöneltmiş olduğumuz hayvan itlafı ile ilgili soruların çoğu yanıtsız bırakılmış, yönetim kurulu üyelerimizden birinin sorularının içinde üç aylıktan küçük hayvanların kuduz olamayacağı  ifadesi yer almazken, İBB Veteriner Hizmetleri Müdürü Hasan Gençdal " (...) bunu hangi akademik kimlikle iddia ediyorsunuz bilmiyorum; fakat laboratuar sonuçları üç (3) aylıktan küçük hayvanların da kuduz olabileceğini ortaya çıkarmıştır.  Ayrıca barınağımızda yaşanan üzücü olaya sebep olan kişinin ifadesine inanıp inanmamak sizlerin takdirine kalmıştır." cevabını vererek asıl soruları yanıtlamaktan ve talep ettiğimiz belgeleri tarafımıza ulaştırmaktan kaçınmıştır.

İBB web sitesinde yayınlanan basın açıklamasını değil, sorularımızın cevaplarını görmek istiyoruz. Buradan İBB'ye tekrar soruyoruz:

- Son toplanan İSTANBUL İL HAYVAN SAĞLIĞI ZABITASI KOMİSYONU'nca halen geçerli sayılan 2007-03 numaralı ve 09.10. 2007 tarihli kararda,

"Müşahede yeri olmayan İlçe ve Belde Belediyeleri ile köylerde hastalıktan şüpheli hayvanların müşahede altında tutulması amacıyla müşahede yerlerinin yaptırılmasına,

Hastalık Mahallinde İl/İlçe Tarım Müdürlükleri, Sağlık Müdürlüğü, Belediyeler ve Muhtarlıkların koordineli bir şekilde çalışmasına, özellikle hastalık çıkmış bir mihraka ait karantina bölgesinde, karantina süresince yenilenen kuduz olaylarının yaşanmaması için sorumlu tüm kurum ve kuruluşların çalışmalarında aşırı hassasiyet ve işbirliği göstermelerine, temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin eksiksiz olarak yapılmasına"

HYHKD'nin Notu : Müşahede yerlerine konmuş hayvanların, hastalanmaları ve ölümleri halinde herhangi bir kuşkuya mahal vermemek için en iyi şekilde ve şartlarda gözetilip beslenmesi gerekir.

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 2009/10 sayılı ve
04.02.2009 tarihli genelgesinde,

"Kuduz hastalığından şüphe edilen hayvanlar için müşahede yeri bulunmayan yerel yönetimlerin en kısa sürede yeterli kapasite ve donanıma sahip müşahede yeri oluşturması, mevcut olanların ise rehabilitasyonunun sağlanması, müşahede yerlerinin gerekli kayıt ve kontrol işlemlerinin yerel yönetimlerde görevli veteriner hekimlerce yapılması ve kuduz riskli temasa sebep olan sahipsiz hayvanların toplanması ve müşahede yerine taşınması sırasında kolluk kuvvetlerinden ve hayvanları koruma ile uğraşan sivil toplum kuruluşlarından da destek alınması için gerekli koordinasyon sağlanacaktır" denilmektedir.

Hayvan sağlığı ve hakları konusunda çok titiz davrandıklarını iddia eden İBB yetkilileri, öldürdükleri hayvanların imhasını meşrulaştıran 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanunu hükümlerini ve komisyon kararlarını bilmekte midir? Çünkü, kendi ekipleri kuduz karantinası altındaki bir bölgeden köpek toplayarak barınağa getirmiştir. Bu bölgeden köpek toplamalarındaki amaç nedir? Kurumlar arasında etkin koordinasyon ve işbirliği içerisinde hayvan sağlığını korumak, salgın ve bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadele etmek, ülke içindeki hayvan hareketleri ile hayvan ve hayvansal ürünlerin sevkine dair tedbirleri tespit etmek ve uygulamaya konulmasını sağlamak üzere toplanan komisyonun aldığı kararlar neden uygulanmamış ve yerel yönetimlerce uygulanması kanunî zorunluluk ve yükümlülük olan müşahede uygulaması neden gerçekleştirilmemiştir?

- Toplamda kaçı yavru, kaçı yetişkin köpek öldürülmüştür? Mahallî hayvan sağlık zabıtası komisyonunca alınmış olan herhangi bir itlaf kararı var mıdır? Hastalığın çıkışının ihbarı yapılmış mıdır? Hastalık çıkış raporu düzenlenmiş midir? Bu kararı ve hastalık çıkış raporunu görmek istiyoruz.

- Öldürülen hayvanlar ne şekilde öldürülmüştür? Bu hayvanlar öldürülürken hangi madde kullanılmıştır? Bu hayvanların öldürülmesi sonucu hazırlanması gereken tutanağı görmek istiyoruz.

- Bölgeye kuduz karantinasını duyuran tabelalar asılmış mıdır? Herhangi bir karantina tedbiri alınmış mıdır? Alınmışsa bu önlemler nelerdir?

- Veteriner Hizmetleri Müdürü Veteriner Hekim Hasan Gençdal, hayvanları kısırlaştırarak ve öldürerek mi rehabilite etmektedir? Hekimlik bunu mu gerektirmektedir?

H. Gençdal'a NOT : Rehabilitasyonun kelime anlamı, iyileştirmedir. Medikal terminolojide ise rehabilitasyon, canlı organizmasının fizyolojik ve anatomik bozukluklarının medikal, cerrahi ve fiziksel yöntemlerle ve yardımcı cihazlarla tamamen veya kısmen giderilmesi ve hastanın fiziksel ve sosyal yönden olası olan tam bağımsızlığının sağlanmasıdır. Kısırlaştırma operasyonu sonucunda, hayvanlar üreme organlarını yitirmekte, bu operasyon sonrasında ciddi hormonal değişiklikler geçirmekte, yani doğal yapısından uzaklaşmaktadır. Bu nedenle, kısırlaştırma kesinlikle bir rehabilitasyon metodu olarak tanımlanamaz. Aksine, kısırlaştırılan hayvan rehabilitasyona muhtaç hale gelmiş demektir.

- Dernek üyelerimizle birlikte defalarca Belediyenizin Hasdal Geçici Bakımevi'ni ziyaret ettik. Her ziyaretimizde birbirinden farksız, hayvanlar açısından korkunç manzaralarla karşılaştık. Kısırlaştırma operasyonlarının hayvanların hastalıkları, fiziksel ve yaşlılık durumları gözönünde bulundurulmaksızın yapıldığını, hayvanların anesteziden çıkmadan ıslak, soğuk, pis bir zeminin üstüne gelişigüzel atıldığını, barınaktaki görevlilerin ise gerek yakalama, gerekse geri bırakma sırasında hayvanlara insanlık dışı muameleler uyguladığını gördük. Görevlilerin yaklaşımı böyleyken, bu hayvanlar görevlilerin gözlerinden ırak şekilde yaşamaya çalışırken, İBB barınaklarında çalışanlar hayvanların yüzlerini ya da belirgin özelliklerini nasıl tanımlayıp, "kuduz şüphelisi" olarak tanımladığınız hayvanı tespit etmiştir? Hayvan sağlığı için hiçbir tedbir ya da izolasyon kuralı yerine getirilmezken, bu hayvanların "kuduz şüphelisi" olarak tanımladığınız hayvan tarafından ısırıldığı nasıl saptanmıştır? Ellerini hayvana sürmemek için ellerinden geleni yapan, hayvandan iğrenen görevliler, kafes başında nöbet mi tutmaktadır?

CEVAP BEKLİYORUZ !.. Talep ettiğimiz cevapların verilmemesi durumunda da  TBMM Dilekçe Komisyonu da dahil olmak üzere konuyla ilgili üst kurullara başvuracağımızı bildiriyoruz.

0
0
0
Yorum Yaz