Hayvanlara "ötanazi yasası" geliyor!..

2008-02-10 02:07:00

Bazı medya kuruluşlarında yer alan haberlere göre Avrupa Birliği'ne uyum sağlamak amacıyla hazırlanan "Veteriner Hizmetleri, Gıda ve Yem Kanunu" taslağı sayesinde "hayvanların yaşam haklarının ellerinden daha kolay, nasıl alınabileceği" konusunun mecliste görüşüleceğini öğrenmiş bulunmaktayız.
 
Söz konusu taslakta "Akut bulaşıcı bir hayvan hastalığının önlenmesi ya da eradikasyonu amacıyla veya insan sağlığı için risk oluşturan durumlarda, davranışları insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden durumlarda da hayvanlara ötanazi uygulanabilecek" maddesi yer almaktadır.
Şayet bu taslak yasalaşırsa, hayvanların insanlara göre herhangi bir "risk" oluşturduğu tespit edilmesi durumunda hayvanlara KOLAYCA ötanazi uygulanabilecek. Her zamanki gibi bu "risk"in hangi durumlarda oluşacağı ve uygulama ile ilgili usul ve esaslar ilgili bakanlıkça belirlenecek.

HAYVANLARIN YASAL OLARAK ÖLDÜRÜLECEĞİ BİR SÜREÇ BAŞLIYOR

Kanun taslağının yasalaşması halinde "risk oluşturabilecek" hayvan olarak sınıflandırılan hayvanlar hakkında ötanazi kararı veteriner hekimlerce verilecek, uygulama veteriner hekim tarafından ya da veteriner hekim gözetiminde yapılacak. Kısacası bu yasa, hayvanların ölümlerini meşrulaştıracak, en temel ve en kutsal hak olan yaşam hakkı, SADECE BİR KİŞİNİN kararıyla hayvanların elinden alacak.

ÖTANAZİ, HAYVANLAR İÇİN ASLA BİR HAK OLARAK DEĞERLENDİRİLEMEZ

"Hayvanları uyutma" olarak anılan ötanazi uygulaması, hayvanları öldürmenin kibarca karşılığıdır. Tıp literatüründeki ötanazi teriminde bireyin kendi talebi esas alınmasına rağmen insanların ötanazi istekleri sadece bazı ülkelerde kabul görmektedir. İnsan üzerinde bu kadar tartışılan bir konuyu taleplerini dile getiremeyen hayvanlar üzerinde uygulamak ne kadar doğru olabilir?

Ötanazi uygulaması tartışmaya son derece açık ve derneğimizin kesinlikle tasvip etmediği bir uygulamadır. Ötanazide bireyin kendi arzusu ve talebi esastır. Hayvanın kendi hakkında ötanazi talebinde bulunması mümkün olmadığından ötanazi tabiri hayvanlar için yanlış ve anlamı dışında kullanılmaktadır.

Günümüzde ötanazi adı altında işlenen cinayetlerin sayısı oldukça fazladır ve ötanazi terimi bu cinayetlerin örtbas edilmesinde çok iyi bir araç haline getirilmiştir. Bir türün diğer bir tür hakkında böyle bir karar vermesi etik açıdan kabul edilemez bir durumdur. [ Ötanazi konusunda çok özel ve istisnai durumlar ayrıca değerlendirmeye alınmalıdır. ]Bu kanun taslağında da olduğu gibi, 5199 sayılı koruma yasası hükümlerinin içine hayvan için ötanazi kararı verme, yani diğer adıyla ÖLDÜRME kararı hekimin inisiyatifine bırakılarak hayvanların öldürülmesi kolaylaştırılmış ve ötanazi kararı gerektiren çok istisnai durumlar olmadan, sakatlığı nedeniyle ya da tedaviye cevap vermediği için birçok cinayetin bu yolla işlenmesine olanak tanınmıştır. Ötanazi uygulanmasına "acıya son verme" işlemi olarak bakılması çok yanlış bir görüştür. Çünkü hayvanlara ötanazi uygulanırken çoğu kez genel anestezi uygulanmadığından hayvan ölüme yaklaştıkça ciddi şekilde acı çekmektedir. Ancak, bu gerçek çoğu kez ötanaziyi uygulayan hekimler tarafından ne yazık ki hayvan sahiplerine belirtilmemektedir.

Konuya farklı bir bakış açısıyla bakıldığında ise bu yasada insan sağlığı için tehdit oluşturabilecek hayvanlar hakkında verilen ötanazi/öldürme kararları hastalıkların tedavisini de engellemektedir. Çünkü hastalıkla karşılaşıldığında öldürmek, zaten çok zayıf bir konumda bulunan veteriner hekimliğin de tıbben gerilemesini sağlayacaktır.

ÖLDÜRÜLMEK ve ÖLDÜRMEK "HAK" OLAMAZ, HAK OLARAK TANITILARAK TEŞVİK EDİLEMEZ

Hayvanların Yaşam Haklarını Koruma Derneği olarak, yukarıda, ötanazi hakkındaki yorum ve görüşlerimizde de yer verdiğimiz nedenlerden dolayı bu yasanın meclisten geçmesinden büyük endişe duymaktayız. Ayrıca, medyada bu imha amacı güden yasa tasarısının hayvanlara bir "HAK" tanıyacağı şeklinde duyurulmasından da büyük rahatsızlık duymaktayız.

Bu kanun tasarısının yasalaşması ile birçok hayvan için "kılıfına uydurulmuş" ölüm kararları çıkarılacak, Türkiye şartları göz ardı edilerek ve dayatmacı bir zihniyetle hazırlanmış olan, hayvan konusuna yanlı yaklaşan mevcut mevzuatlar nedeniyle zaten hiçbir zaman tamamen koruyamadığımız hayvanların yaşam hakları bir bir ellerinden alınacaktır.

Lütfen uyarılarımızı dikkate alın ve ölümleri meşrulaştıracak bu kanun taslağına tepkinizi gösterin.

0
0
0
Yorum Yaz