"Ayıya 'vur emri' çıktı" haberlerine ilişkin açıklama

2011-09-04 02:26:00

Basından öğrendiğimiz, Erzurum'un İspir ilçesindeki Yeşilyurt Köyü'nde, bir ayının, insanlara saldırdığı gerekçesiyle hakkında "vur emri" çıkarıldığı şeklindeki haberler ile ilgili, derneğimiz İspir İlçe Jandarma Komutanlığı ile görüşmüştür. Görüşmemiz sonucunda, basından kamuoyuna yansıtıldığının aksine, söz konusu ayı için "vur emri" ya da ilgili mevzuatta ve Merkez Av Komisyonu kararlarında tanımlanan "sürek avı" şeklinde yorumlanabilecek bir kararın idarî makamlarca verilmediğini öğrenmiş bulunmaktayız. Haberlerde adı geçen avcıların ise Erzurum Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü'nce görevlendirilmiş bir avcı grubu olduğu ve kendilerinin hiçbir şekilde bahsi geçen ayıyı öldürme gibi bir yetkisi olmadığı derneğimize bildirilmiştir.

Erzurum'da avcılık yapan bazı şahısların ise internet ortamındaki avcılıkla ilgili propaganda araçlarında, söz konusu kararın içeriği hakkında bilgi sahibi olmadıklarını görmekte ve ayının görüldüğü yerde öldürülmesi gerektiği şeklindeki ifadelerini endişe ile izlemekteyiz.

Haberlerde bahsedildiği gibi ayının öldürülmesi ile sonuçlanacak herhangi bir eylemle karşılaşmamız durumunda, olayın failleri ve öldürme fiilinin gerçekleşmesine sebebiyet verecek kararın sahibi olan tüm idarî merciler hakkında, ilgili mevzuata muhalefetten suç duyurusunda bulunacağımızı ve konunun yakın takipçisi olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunar, Bakanlığın sadece insanların değil, o bölgedeki tüm canlıların hayatını gözeterek ivedilikle gereken önlemi almasını talep ederiz.

Hayvanların Yaşam Haklarını Koruma Derneği - HYHKD

ÖNEMLİ NOT: Ayrıca, telafisi mümkün olmayan ekolojik tahribatlara neden olan, yaban yaşamına ciddi zararlar veren, Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilmek istenen HES projeleriyle yerlerinden yurtlarından edilen, yaşam alanları gitgide daraltılan yaban hayvanlarının insanları doğal olarak tehdit unsuru şeklinde algılaması ve bunun sonuçları üzerine de kamuoyunu düşünmeye ve sağduyulu davranmaya çağırıyoruz.

0
0
0
Yorum Yaz